Huaian District Science and Technology Bureau kom till vårt företag för att vägleda arbetet

Jeremy Guan, chef för Huaian ASN Medical Technology CO., LTD gav relevanta ledare för Huai'an District Technology Bureau som kom till vårt företag för utredning och forskning ett varmt välkomnande den 26 augusti. De relevanta ledarna för Technology Bureau lyssnade på introduktionen av vårt företags produktion och utveckling, besökte vårt företags produktionsverkstad och lärde sig mer om vårt företags oberoende innovation, vetenskaplig forskning och utveckling, vetenskapliga forskningstalanger och så vidare.

Efter att ha lyssnat på vårt företags situation hade de ett möte med vårt företags chef Jeremy Guan och ansvariga personer i relevanta avdelningar i företaget för att förstå de svårigheter som vårt företag stötte på när det gäller innovation och utveckling och vilka andra tjänster företag behöver från så att företag bättre kan förbättra sina tekniska innovationsmöjligheter och främja sin tekniska innovationsutveckling.

På företagets vägnar välkomnade chefen Jeremy ledarna för District Technology Bureau och tackade för sitt starka stöd. Jeremy sa att dagens resultat av ASN Medical är oskiljaktiga från landets företrädesvisa politik för entreprenörskap och vetenskapligt och tekniskt stöd, liksom långsiktig vård och hjälp från statliga avdelningar, han hoppas att myndigheter på alla nivåer kan fortsätta att stödja ASN Medicinska blir större och starkare, vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att göra större bidrag till den lokala ekonomins välstånd.

Ledarna för District Science and Technology Bureau bekräftade till fullo utvecklingen av vårt företags vetenskapliga och tekniska arbete och hoppas att ASN Medical kan göra en ihärdig insats för att göra fler projekt och uppnå fler resultat.

Ansvariga personer från relevanta avdelningar i vårt företag följde hela besöket för utredning.


Inläggstid: 22-2-2020